PİRAZİZ PORTALI

PİRAZİZ PORTALI

   
 
  Piraziz'in Tarihcesi
PİRAZİZ'İN  TARİHÇESİ
 
Piraziz, Osmanlığı imparatorluğu döneminde Pir idede-Abdal adında bir kişi tarafından 1869 yılında yerleşim yeri olarak kurulmuştur.
 
Kuruluş ile ilgili belgelerden birincisi Piraziz'i anlatmaktır. Ordu ile Bulancak arasında, sahilde bugün bir ilçe merkezi olan Piraziz'in 1455-1485'lerde Kara hisar Şark-i (Şebinkarahisar) Sancağına bağlı Pazar suyu kazasının Bozat divanına bağlı Bölük-i Şeydi Ali Kethüda ile Bendehura bağlı Bölük-i Davut Nahiyesi Pazar suyu Kazasına bağlı Bozat Nahiyesi haline gelmiştir. Bölgenin Merkezinin daha sonra Kuzeye doğru inerek Şırıl/ (Bugünkü Şeyhli) Bendehura (Ayıkası mahallesi)- Piraziz (Piraziz Köyü) Eren Köyü (Bugünkü ilçenin kurulduğu bölge) arasında değişerek Piraziz nahiyesi adını aldığı görülmektedir. Daha önce Ak köy Nahiyesi sahilinde Abdalsam iskelede her hafta Cuma günlerinde kumlan pazar (8 zilkade 1285-1869 T.D ve 94.6.95 vesika ile) 1869 yılında bugünkü Piraziz ilçesi Merkezi buraya taşınmıştır.
 
ikinci eski tarih vakfiyemiz T.D. 12'de yer alan Zaviye-i Şeyh İdris'e aittir. Bu vakfiye 800-1397 tarihini taşımaktadır. Zaviye Ordu ile Giresun arasında bugünkü Piraziz ilçesinde bulunmakta idi. Bu zeviye ye iki baştan vakıf edilmiş olan Şeyh İdris-lü (Şeyhli) köyünün adı ve bu tekkenin Vakfın kurucusu Şeyh İdris'den gelmektedir.
 
Tahrir Defterinde Şeyh Idris-lü Köyünden başka Kayabaşı köyü iki baştan Hevesek'in malikane hissesi vb. diğer bir takım köylerden de bazı hisseler bu zaviyeye vakfedil mistir.
 
 PİRAZİZ'İN KURULUŞUNDAKİ KÖYLER VE O ZAMANKİ İSİMLERİ
 
Balçıkhisar, Batumlu, Bayramşah-ı Bala, Boyar ve Boy l u şah, Bayramşah-ı, Küçük Bağmuşlü, Bendehor, Bozantepe, Depeköy, Gökçe Ali lü, Hayyat, Kayabaşı, Kızılev, Kocacık, Kutlulu-i, Bala, Musaı Küçük, Sıracalu, Sundurlu, Şeyh Idris-lü, Zekeriya lu.
Sonuç olarak Eren Köy, Abdal, Bendahur son olanakta Piraziz ismini ilçemiz bu isimlerin ortaya çıkardığı gerçeğe göre;
Erenköy: Ermişler köyü
Abdal: Anadolu'da göçebe bir halkın adı ve bu halktan olan kimselerin göçebe bir halde buraya yerleşmeleri ve Osmanlı Devri zamanında Şeyh Idris'e ait Tekke'nin kuruluşundan bu yana yöreye gelen ermiş dervişlerin isminden.
Piraziz: Şeyh Idris vakfına bağlı ve yörede görevlendirilen Piraziz'den aldığı gerçeği ortaya çıkmıştır
 
CUMHURİYETTEN BUGÜNE PİRAZİZ
 
Piraziz 1934 yılında Bucak olmuş, 1988 yılına kadar Bulancak ilçesine bağlı olarak kalmıştır.
Piraziz Bucağı 11.03.1987 tarihinde ilçe olmak için m ura c atta bulunmuş, 18.03.1987 tarihinde il idare Kurulu 09.04.1987 tarihinde il Genel Meclisi kararıyla, içişleri Bakanlığına sunulmuştur.
19.06.1987 Gün ve 3392 sayılı Kanunla kabul edilmiş olup, 16.08.1988 tarihinde ilçe olarak hizmete girmiştir. 
GİRESUN UŞAKLARI
 
Reklam
 
TÜRKİYE
 
YAYLALARIMIZ
 

GİRESUN'DAN GÖRÜNÜMLER
 

RADYO ZELEKA
 
 
Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

karadenizinincisipiraziz.tr.gg
GİZLİ 

KAHRAMANLA BAKTUBE.TR.GG arama 

motoru Genel